Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University | ImPress PR & Marketing

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University

Rebranding jednej z pierwszych i czołowych niepublicznych uczelni w Polsce. Facebook, Instagram, LinkedIn, kampanie Facebook Ads i Google Ads + dużo dobrej grafiki.

WSB-NLU Nowy Sącz budynek przycięte

Od 2018 do 2019

Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu (WSB-NLU) – niepubliczna uczelnia, jedna z pierwszych w Polsce. Oferuje studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na kierunkach: informatyka, zarządzanie i psychologia oraz studia podyplowmowe. Jako pierwsza w Polsce oferowała, obok polskiego dyplomu licencjata, amerykański dyplom Bachelor of Arts oraz wprowadziła udogodnienia dla studentów w postaci wirtualnego dziekanatu oraz elektronicznego indeksu. Obecnie uczelnia działa w oparciu o innowacyjny, własny system zarządzania Cloud Academy.

Zakres działań

#księgaidentyfikacji 
#brandbook 
#grafika 
#socialmedia 
#facebook 
#instagram 
#linkedin 
#consulting 
#projektowaniegraficzne 
#poligrafia 

Cele, które postanowiliśmy osiągnąć

Uspójnienie i uatrakcyjnienie przekazu, nadanie mu wiarygodnej, profesjonalnej formy graficznej, wdrożenie nowych narzędzi komunikacyjnych oraz konsekwentne upowszechnianie wartości jakie się kryją za marką WSB-NLU

Eksponowanie wyjątkowości WSB-NLU, innowacyjnych rozwiązań, komfortowego i elastycznego studiowania

Rozwinięcie działań marketingowych w przestrzeni online

Rebranding

WSB-NLU księga identyfikacji branding kwadrat
WSB-NLU księga identyfikacji branding 3 kwadrat
WSB-NLU księga identyfikacji branding 5 kwadrat
WSB-NLU księga identyfikacji branding 1 kwadrat

Stworzenie Księgi Identyfikacji Wizualnej

WSB-NLU_katalog_cloudA

15% wzrost liczby studentów na październik 2018, jeszcze przed rekrutacją śródroczną, w stosunku do poprzedniego, całego roku akademickiego

Księga znaku WSB NLU projektowanie identyfikacja marki

Księga znaku dla WSB - NLU w Nowym Sączu

Manual logo

Manual logo

Manual logo

Manual logo

Manual logo

Manual logo

Manual logo

Manual logo

Manual logo

Manual logo

Manual logo

Motyw graficzny

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Kolorystyka wydziałów

Kolorystyka wydziałów

Kolorystyka wydziałów

Kolorystyka wydziałów

Kolorystyka wydziałów

wsb-nlu książki nauka

Media społecznościowe: Facebook, Instagram, LinkedIn

WSB-NLU social media facebook instagram 1

Prowadzenie mediów społecznościowych wraz z kampanią online wspierającą rekrutację

Prowadzenie mediów społecznościowych wraz z kampanią online wspierającą rekrutację

Prowadzenie mediów społecznościowych wraz z kampanią online wspierającą rekrutację

Prowadzenie mediów społecznościowych wraz z kampanią online wspierającą rekrutację

Prowadzenie mediów społecznościowych wraz z kampanią online wspierającą rekrutację

Prowadzenie mediów społecznościowych wraz z kampanią online wspierającą rekrutację

Prowadzenie mediów społecznościowych wraz z kampanią online wspierającą rekrutację

Prowadzenie mediów społecznościowych wraz z kampanią online wspierającą rekrutację

Prowadzenie mediów społecznościowych wraz z kampanią online wspierającą rekrutację

Wyzwania, z którymi się zmierzyliśmy

Kryzys wizerunkowy i sprzedażowy WSB-NLU, który nastąpił pod koniec lat ’00

Usytuowanie uczelni z dala od głównych ośrodków akademickich i komfortowej infrastruktury drogowej

Uczenie marki na nowo, w ściśle sprecyzowanym gronie odbiorców

WSB-NLU plakat grafika

01

Rebranding

Stworzenie Księgi Identyfikacji Wizualnej uwzględniającej wszystkie oferowane kierunki oraz realizowaną przez nie wyodrębnioną komunikację

02

Projektowanie i poligrafia

Zaprojektowanie i koordynacja produkcji pakietu materiałów, niezbędnych do zrealizowania zamierzonych celów

03

Social media

Przygotowanie strategii komunikacji w social mediach (Facebook, Instagram, LinkedIn) a następnie jej wdrożenie

04

Kampanie reklamowe

Przygotowanie a następnie realizacja kampanii reklamowych budujących wizerunek marki oraz wspomagających rekrutację

05

Wzrost sprzedaży

15% wzrost liczby studentów na październik 2018, jeszcze przed rekrutacją śródroczną, w stosunku do poprzedniego, całego roku akademickiego