Semaco Invest Group | ImPress PR & Marketing

Semaco Invest Group

Obsługa Public Relations dewelopera oraz stworzenie submarki Semaco Real Estate, działającej w branży nieruchomości.

Semaco deweloper kraków 8 przycięte

Od 2016 do 2019

Semaco Invest Group to deweloper mieszkaniowy realizujący swoje inwestycje w Krakowie już od ponad 20 lat m. in. Solaris Park, Mogilska Tower, Bajeczne Dąbie czy Nowe Dąbie. Od 2019 roku w ramach marki działa również spółka Semaco Real Estate, świadcząca kompleksową obsługę w zakresie kupna, sprzedaży i najmu nieruchomości.

Zakres działań

#publicrelations 
#budowawizerunku 
#mediarelations 
#branding 
#tworzeniemarki 
#socialmedia 
#projektowaniegraficzne 
#fotografiareklamowa 
#contentmarketing 

Cele, które postanowiliśmy osiągnąć

Budowa trwałego i pozytywnego wizerunku marki i jej submarek w społeczności lokalnej oraz instytucjach miasta Krakowa

Pozyskanie nowych klientów zainteresowanych ofertą inwestycyjną Semaco Invest Group poprzez rozwinięcie działań marketingowych w przestrzeni online

Stworzenie atrakcyjnej marki Semaco Real Estate

Public Relations: wzmacnianie świadomości marki + budowa wizerunku

semaco public relations content marketing publikacje artykuł
Semaco deweloper kraków 4 kwadrat 1
semaco public relations content marketing publikacje artykuł ePR

Generowanie publikacji w lokalnej prasie ogólnoinformacyjnej oraz portalach branżowych, lokalnych i ogólnoinformacyjnych było istotne dla budowy świadomości marki, natomiast dla większej rozpoznawalności marki Semaco konieczne było mocniejsze zaistnieje w mediach społecznościowych. Idealnym narzędziem tworzenia contentu i docierania z nim do sprecyzowanego tartegu jest Facebook.

Semaco invest group facebook social media grafika 11

Social media to wsparcie sprzedaży

Przydatne informacje

Prezentowanie detali oferty

Karty lokali

Zrealizowane inwestycje

Natychmiastowe działanie wspierające sprzedaż

Wizualizacje

Stały kontakt z potencjalnymi kupującymi

Kampanie reklamowe z precyzyjnym dotarciem

Budowa relacji

Wyzwania, z którymi się zmierzyliśmy

Duża konkurencja na rynku deweloperskim w Krakowie

Niechęć części społeczności lokalnych do nowych inwestycji mieszkaniowych na terenie Krakowa

Poprzez formę i dobór działań firma Semaco powinna być prezentowana jako całość. Z drugiej strony, komunikacja dotycząca submarek powinna być tak pokierowana aby było jasne, że działają one w pewnym kontekście i według określonej filozofii. Ten kontekst i filozofia to właśnie Semaco

Semaco deweloper kraków 2 kwadrat

Stworzenie submarki Semaco Real Estate i jej wdrożenie

Semaco Real Estate identyfikacja projekt graficzny kwadrat 12
Semaco Real Estate identyfikacja projekt graficzny kwadrat 13
Semaco Real Estate identyfikacja projekt graficzny kwadrat 11
Semaco social media facebook grafika posty

Komunikacja submarki oparta głównie o media społecznościowe

Porady

Oferta

Aranżacje

Wizualizacje inwestycji

Wsparcie sprzedaży

Budowanie relacji

Dzielenie się istotnymi wiadomościami

Dotarcie do potencjalnych inwestorów

Semaco Real Estate identyfikacja projekt graficzny kwadrat 10
Semaco Real Estate identyfikacja projekt graficzny kwadrat 7

Semaco Real Estate identyfikacja projekt graficzny kwadrat 7
Semaco Real Estate identyfikacja projekt graficzny kwadrat 7

Celem podejmowanej współpracy jest dostarczanie rozwiązań i narzędzi wpisujących się w wizję rozwoju marki.

SEMACO_ksiega_identyfikacji_final_page

Księga Identyfikacji Wizualnej marki Semaco Real Estate

Manual logo

Manual logo

Manual logo

Manual logo

Manual logo

Manual logo

Manual logo

Manual logo

Manual logo

Manual logo

Manual logo

Manual logo

Manual logo

Wizualizacjalogo

Manual logo

Typografia

Motyw graficzny

Motyw graficzny

Motyw graficzny

Motyw graficzny

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

Wizualizacje przykładowych projektów

semaco prezentacja

01

Artykuły w prasie i internecie

Wygenerowanie licznych publikacji w lokalnej prasie ogólnoinformacyjnej oraz portalach branżowych, lokalnych i ogólnoinformacyjnych.

02

Rozwój działań online

Przeniesienie części komunikacji firmy i submarek do internetu.

03

Kampanie reklamowe

Rozwinięcie kampanii online pozyskujących zainteresowanych ofertą firmy.

04

Nowa marka Semaco Real Estate

Pomoc w stworzeniu nowej marki – córki: Semaco Real Estate m. in.: przygotowanie Księgi Identyfikacji Wizualnej, celów komunikacyjnych oraz zarekomendowanie narzędzi do ich osiągnięcia i ich wdrożenie.