Krysztal Centrum Skla | ImPress PR & Marketing

Krysztal Centrum Skla

Kompleksowa obsługa lidera branży szklarskiej na Słowacji w zakresie mediów społecznościowych, kampanii internetowych ads, content marketingu oraz wsparcia graficznego.

OD 2017 DO TERAZ

Krysztal Centrum Skla jest wiodącą marką branży szklarskiej na Słowacji. Obecnie może być miejscem zaopatrzenia każdej firmy używającej i przetwarzającej szkło, a także miejscem zaopatrzenia klientów detalicznych na Słowacji i w Czechach.

Zakres działań

#identyfikacjawizualna 
#rebranding 
#brandbook  
#grafika  
#socialmedia 
#kampanieads  
#mailing  
#consulting  
#csr  
#contentmarketing  

Cele, które postanowiliśmy osiągnąć

Zmiana wizerunku poprzez rebranding i uspójnienie identyfikacji

Utrzymanie pozycji lidera na Słowacji i dalszy rozwój w Republice Czech

Dotarcie do nowych klientów z sektora B2B i B2C

Rebranding marki wraz z przygotowaniem brandbook'a

Zmiana logo

Manual logo

Manual logo

Manual logo

Manual logo

Manual logo

Manual logo

Manual logo

Manual logo

Manual logo

Manual logo

Typografia

Manual logo

Manual logo

Manual logo

Manual logo

Kolorystyka

Kolorystyka

Kolorystyka

Realizacje graficzne identyfikacji firmowej

Realizacje graficzne identyfikacji firmowej

Realizacje graficzne identyfikacji firmowej

Realizacje graficzne identyfikacji firmowej

Realizacje graficzne identyfikacji firmowej

Realizacje graficzne identyfikacji firmowej

Realizacje graficzne identyfikacji firmowej

Realizacje graficzne identyfikacji firmowej

Realizacje graficzne identyfikacji firmowej

Realizacje graficzne identyfikacji firmowej

Realizacje graficzne identyfikacji firmowej

Realizacje graficzne identyfikacji firmowej

Realizacje graficzne identyfikacji firmowej

Realizacje graficzne identyfikacji firmowej

Realizacje graficzne identyfikacji firmowej

Realizacje graficzne identyfikacji firmowej

Realizacje graficzne identyfikacji firmowej

Realizacje graficzne identyfikacji firmowej

Realizacje graficzne identyfikacji firmowej

Realizacje graficzne identyfikacji firmowej

Realizacje graficzne identyfikacji firmowej

Realizacje graficzne identyfikacji firmowej

Realizacje graficzne identyfikacji firmowej

Rozwój marki w internetach

Praca w języku obcym nie stanowi dla nas bariery w osiąganiu zamierzonych celów.

01

Rebranding

Uatrakcyjnienie i unowocześnienie wizerunku marki poprzez rebranding i utrzymanie spójności identyfikacji

02

Social media

Zagospodarowanie przestrzeni online i konsekwentne docieranie do coraz szerszej grupy odbiorców. Miesięczne zasięgi na poziomie ok. 150 000 osób

03

Content marketing

Systematyczne docieranie z aktualnym kontentem do sektora B2B branży szklarskiej; znaczne ułatwienie odszukania firmy i jej oferty w sieci

04

CSR

Rozwój działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i pozyskanie zainteresowania mediów realizowanymi akcjami